Priser


Vi benytter oss av priser fastsatt av myndighetene. Maksimalprisforskriften.


Ved bestilling på app eller web der til og fra er lagt inn, vil du få opp en maxpris på turen. Det er den maksimale prisen den turen kan bli under de oppgitte forhold. Maxpris kan kun endres når det avviker fra bestilling. (feks: forsinkelser, innom andre plasser på tur etc.)


Bestilling på web eller app tar ikke med den utvidede hentetaks som kommer etter 10km fra taxi holdeplass. Maxpris kan endres der, men KUN hvis kunde er informert på forhånd.


Det er forskjellig startpris om du bestiller eller praier en taxi. Videre beregnes prisen etter medgått tid og kjørt avstand.


Det er tillegg i pris for turer med  bomstasjoner eller ferger.


Alle prisene varierer etter tid på døgnet, kveldstilegg fra 18-00 på 21%, og natt/helgetillegg på 35 %.


Egne priser gjelder for maxitaxi med mer enn 4 passasjerer.


Ved bestilling på telefon 07550 får man en bekreftelse pr sms. Dette belastes bestiller med kr 1,-


Ta altid vare på kvittering og ta kontakt med oss hvis noe ikke stemmer.